Durant aquestes vacances s’han posat els fonaments del nou club de muntanya. Aquestes han estat algunes de les sortides.