L’estudi és el pilar fonamental del projecte educatiu de Raier. El programa Leader 100 contempla des dels aspectes metodològics —amb sessions tècniques i cursets— fins als hàbits de treball: previsió, organització, ordre, constància, intensitat, voluntat de superació…

En arribar a Raier els nois es dirigeixen a la seva sala d’estudi, on un professor vetlla per l’aprofitament del temps i soluciona els possibles dubtes que els nois puguin tenir. A més, el professor realitza un informe d’estudi personal que s’envia als pares perquè puguin veure l’evolució del seu fill.

Els nois tenen un horari mínim d’estudi que han de respectar, segons la seva edat. El temps que ocasionalment els hi pugui restar el dediquen a la lectura. Un cop acabada la feina, ja poden realitzar les altres activitats que tinguin previstes.

QUÈ ÉS RAIER
RAIER I L’OPUS DEI
PROJECTE EDUCATIVO
EL PAPER DELS PARES
PRECLUB
PRECEPTORS