En aquesta tasca educativa que es duu a terme des del Club, els pares juguen un paper essencial: sense la seva cooperació el Club Raier no seria possible. Ens proposem ajudar-los en la formació dels seus fills, en un clima obert i fundat en la confiança mútua. L’objectiu és clar: fer que els nois assimilin els valors humans i cristians, tan necessaris per a créixer com a persones: la sinceritat, l’optimisme, l’amistat, l’esperit esportiu…

Per això, aquí us volem oferir alguns recursos (links, documents, estudis…) que poden ser del vostre interés.