Durant la Setmana Santa de 2014, els nois de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat van anar a Fàtima, on va tenir lloc una competició esportiva, però sobretot uns dies de convivència inoblidables en un lloc espectacular.