POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (Reglament general de protecció de dades, RGPD), l’informem que les dades personals, incloses les fotografies, tractats en aquesta pàgina web es podran processar per l’Associació Club Raier per atendre, tramitar i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remeses, i també per a les següents finalitats: informar públicament d’actes i celebracions, atendre la seva sol·licitud d’informació, a més de per mantenir-lo informat, per mitjans electrònics o dispositius mòbils relacionats amb la finalitat de l’Associació Club Raier.

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari faciliti dades personals.

RESPONSABLE DE LES VOSTRES DADES

Identitat: ASSOCIACIÓ CLUB RAIER
Adreça postal: Arquitecte Morera i Gatell 44-46; 25196 LLEIDA
Telèfon: 973 266303
Correu electrònic: clubraier@gmail.com

En qualsevol moment podeu revocar el consentiment, exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant un escrit adreçat al director tècnic de Club Raier a: Arquitecte Morera i Gatell 44-46; 25196 LLEIDA
o al correu electrònic clubraier@gmail.com.

Us informem que podeu adreçar-vos a l’autoritat competent per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.