Per ser soci de Raier i poder participar en les activitats del Club Juvenil cal tenir entre 9 i 18 anys i formalitzar la inscripció, prèvia entrevista dels pares i l’interessat amb un dels preceptors i/o el director tècnic del Club.

Els socis paguen una matrícula única i una quota mensual amb la qual sufraguen part de les despeses de manteniment de la seu i de les activitats. Cal dir que el finançament de l’Associació prové també de les aportacions d’antics socis de Raier i de molta gent que valora la tasca que es fa al Club.

Full d’inscripció PDF